Search records
Results

Chengey ny Mayrey [Mother Tongue]

https://youtu.be/a0FUQb2wVtI

Date(s): 1983

Transcript: Çhengey ny Mayrey – çhengey Gaelgagh ny Manninee neayr’s traa Jan Ben Jan – yn çhengey Gaelgagh ain yn laa t’ayn jiu.
Choud’s ta fys ain, haink yn çhengey Gaelgagh, ny Goidelagh, stiagh ayns Mannin mysh jerrey yn chiarroo eash lurg baase Yeesey Chreest, dy licklee veih Coondae yn Doon ayns Twoaie Nherin, yn ayrn sniessey jeh’n çheer shen da Mannin. Ec y traa shen va Shenn Yernish Feer Henn, ny çhengey Goidelagh va eer ny shinney na shen, goll er loayrt ayns Nherin. As ayns ny heashyn goll geiyrt er shen, myr va’n çhengey Goidelagh er ny skeaylley trooid cooid vooar ny Halbey chammah’s Ellan Vannin, haink ee trooid ny caghlaaghyn ta ny schoillaryn gra Shenn Yernish as Yernish Meanagh rish, dys haink ee dy ve myr Yernish, ny Gaeilge, ayns Nherin yn laa t’ayn jiu, as Albinish, ny Gàidhlig, ayns Nalbin, as Gaelg ayns Mannin.
Ta ny schoillaryn credjal y laa jiu dy row paart dy reddyn sy Ghaelg ta rheynney ee veih Yernish as Albinish er ny chroo dy licklee sy threeoo eash jeig ny ny s’leaie, as foddee dy vodmayd loayrt er çhengey Gaelgagh er-lheh ayns Mannin va hannah an-chasley rish Yernish as Albinish ec y traa shen, ga nagh row yn pheesh s’leaie dy Ghaelg ta er mayrn er ny screeu sheese roish toshiaght yn çhiaghtoo eash jeig.
As ga dy row ram çhengaghyn, chammah’s y Ghaelg, goll er loayrt ayns Mannin fud ny Mean Eashyn veih traa dy hraa, myr sampleyr Bretnish, Loghlynnish, Shenn Vaarle, foddee, as Baarle Meanagh, as eer Ladjin ec ny maynee, she’n Ghaelg çhengey ny mayrey ny Manninee dy jeeragh sheese dys yn eash shoh. Agh veih mean y nuyoo eash jeig, haink Baarle stiagh dy mooar ayns Mannin, as mysh traa y Nah Chaggey Mooar, cha row agh mysh feed dy leih as Gaelg myr çhengey ny mayrey oc er-mayrn baghey ayns ymmodee boaylyn yn Ellan.
Er y chooid sloo neayr’s toshiaght yn hoghtoo eash jeig ta schoillaryn er n’ghoaill sym vooar er y Ghaelg. Mysh y vlein shiaght keead jeig as three, ren yn schoillar Bretnagh Edward Lhuyd, ny’n jantagh echey, çhymsaghey erskyn thousane dy focklyn Gaelgagh dy licklee, ta shin credjal, veih un dooinney ny lomarcan ayns Mannin. Agh cha row agh kiare feed as queig-jeig jeu clouit syn Archaeologia Britannica echey ayns shiaght cheead jeig as shiaght.
Cha nee agh gys y vlein nuy cheead jeig tree feed as shey-jeig ny shiaght-jeig dy row cooid elley ny focklyn shoh feddynit ayns laue-screeunyn Mysevin ayns Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Lioar-hasht Ashoonagh Vretyn – ayns Aberystwyth as currit ayns clou er y gherrid liorish Dafydd Ifans as Robard y Comish.
Agh y chied recortys sheeanagh va rieau jeant jeh’n Ghaelg, choud’s ta fys ain, v’eh er ny yannoo er jeih rollianyn kereagh liorish yn Dr. Rudolph Trebitsch ass lieh yn Österreichische Akademie der Wissenschaften ayns Vienna ayns Mee Luanistyn nuy cheead jeig as nuy. Va kiare dy loayreyderyn er nyn recortyssey liorishyn, ta shen dy ghra, Illiam y Caine ass Kiondroghad, Illiam y Coleyr ass Skylley Chreest ny Hayrey, Thomaase Mooar ass Brookfield, Purt Çhiarn, as Juan Nelson ass Rhumsaa.
Agh va’n chied recortys mooar jeant er rollianyn kereagh ec yn Olloo Carl Marstrander toshiaght yn vlein nuy cheead jeig tree-jeig as feed, as Harry Kelly veih Creneash yn loayreyder mooar echey orroo.
Va Harry baghey sy thie shoh, as v’eh ny eirinagh as ny eeasteyr, myr va’n lught co-emshyragh echey. V’eh ruggit sy vlein hoght cheead jeig daa-yeig as daaed, as hooar eh baase kiare feed bleeaney as tree ny lurg shen.
Ta un ghooinney ayn va feer ainjyssagh rish Harry Kelly, as dynsee eh yn Ghaelg echey veih – shoh Markys Braide.
Ren mee meeiteil rish Harry son y chied cheayrt sy vlein nuy cheead jeig jeih as feed. Va mish feed blein d’eash ec y traa, as va mee kiarail dy ynsaghey Gaelg. Hie mee dys Balley Chashtal. Va my charrey Bob Harrison gobbragh son pabyr naight ayns shen, as va shin kiarail goll gys Creneash, son va mee shickyr dy row peiagh ennagh ayns shen taggloo Gaelg, agh tra hooar shin gys Creneash, va shin taggloo rish ben as dooyrt ee rhym’s cha row Gaelg eck ny ec y yishig echey, agh va shenn ghooinney ayns y balley beg va flaaoil. As dooyrt ee cha nel eh ymmyd erbee goll dy chur shilley er son cha nel eh laccal dy ve boirit rish joarreeyn. Cha row shen niaghtyn mie, agh hie shin sheese y traid as cheayl shin coraaghyn ayns tholtan ec bun yn ughtagh leeideil gys Cronk ny Harrey. Va three deiney ayns shen as va Harry Kelly yn fer share – dooinney mysh kiare feed blein d’eash, as faasaag lheeah echey, as v’eh jeeaghyn gollrish dooinney Manninagh.
Shenn Vanninagh.
As v’ad giarrey kirree ayns shen. V’ad creckit, t’ou toiggal, lurg caghlaa dy eirey [?]. As va enn’ ec Bob Harrison er nane jeh ny deiney shoh, as vrie eh jeh row peiagh erbee ayns Creneash nish dy taggloo Gaelg. As yeeagh yn dooinney shoh er e chumraagyn, as chrie ad nyn ging, as dooyrt ad dooinyn, ‘Cha nel peiagh erbee bio nish dy taggloo Gaelg ayns shoh.’ As lurg tammylt hie shin ersooyl mollit, as haink shin gys thie ayns Creneash enmyssit Cummal Beg, as va fer ayns y garey coamrit myr butçhoor, as ren shin stappal dy taggloo rish, as va coraa Sostynagh echey, as dinsh mish rish y dooinney shoh cre’n fa va shin ayns Creneash, as dooyrt eh dy row eh lhaih yn Vible Manninagh dy-chooilley laa.
Ayr ain t’ayns niau
Casherick dy row dty ennym
Dy jig dty reeriaght
Dty aigney dy row jeant er y thalloo myr t’eh ayns niau
Cur dooin ny arran jiu as dagh laa
Leih dooin nyn loghtyn
Myr ta shinyn leih dauesyn ta jannoo loghtyn ny n’oi
Ny leeid shin dys miolagh agh livrey shin voish olk
Son lhiat’s yn reeriaght as y phooar as y gloyr
Son dy bragh as dy bragh, Amen.
Yn sourey sy vlein nuy keead jeig nuy as feed yn chied cheayrt va’n Olloo Marstrander ayns Mannin. As yn keayrt shen haink eh dys Mannin trooid Lunnin as Lerpoyl mysh mean Mee Mean Souree. Hooar eh yn dooiney v’eh shirrey ayns Thomaase y Christeen va baghey ec y traa shen ayns Rhumsaa, ayns Straid Collag, as veih Mnr. Christeen hooar eh ram skeealyn as raaghyn creeney ooilley scruit sheese echey syn aght-screeuee echeysyn hene.
Ta’n stoo ren Marstrander çhymsaghey veih ny loayreyderyn dooghyssagh lhieeney seose erskyn daa housane dy lieh dy ghuillagyn ta reaghit ry-cheilley ayns kiare ym-lioaryn mooarey. V’ad shoh, chammah’s yn wheiggoo ym-lioar ta goaill stiagh jallooyn ny loayreyderyn, screeunyn preevaaidjagh, yn lioar-laa, as reddyn elley, currit da’n Thie Tashtee ayns Doolish ass lieh yn Reiltys Loghlynnagh ayns Mee Jerrey Souree nuy keead jeig nane-jeig as daeed.
Ga dy ren Marstrander çhymsaghey dy liooar stoo veih red gollrish feed dy leih, she Thomaase y Christeen yn insheyder mooar va echey. V’eh ruggit as troggit ayns balley Slieau Lewaigue ayns Skylley Maghal, as haink eh dys Rhumsaa tra v’eh er n’aase seose. V’eh baghey ayns Fo-lieu, Skyllagh Maghal, rish tammylt.
Ta’n aa-oe echey Jamys y Cowle ass Rhumsaa loayrt yn çhengey dy flaaoil, goaill toshiaght dy ynsaghey ee erskyn jeih bleeaney er dy henney.
Shoh yn Fo-lieu – kerroo thallooin t’ayns Skylley Maghal er-gerrey da Rhumsaa raad va lught-thie my vayrey jannoo croiteyrys erskyn shey feed blein as kiare er-dy-henney. Ny sanmey, ren ad garraghey magh ass yn thie shoh nagh vel agh tholtanagh nish, as hie ad stiagh ayns balley Rhumsaa raad v’ad cummal ayns Straid ny Collag rish ymmodee bleeantyn. She ayns shen dy daink Carl Marstrander ny whail rish my henn haner, Thomas y Christeen yn caartyr.
Yn ven stoamey yial cooyl y wyllin bwoaillee va lesh Lewaigue. Va skyn ry-akin sheese cooyl y wyllin kiongoyrt rish y wheeyl ushtey va geiyrt y wyllin. V’ee ny ben stoamey, as v’ee ry-akin veih’n bayr dy-chooilley oie va’n eayst ec y vullagh. V’ee coamrit ayns eaddagh gial sheese gys ny cassyn, as va ny cassyn eck soilshean ayns braagyn stoamey. As va’n sleih boirit mychione yn scaan shoh, agh va ny mraane aegey gra dy re ben v’ayn va mollit ec Lewaigue, as v’ee çheet gys y voayl shen dy voirey eh. As va ram deiney goll gys droghad Lewaigue neesht. V’ad nyn shassoo liorish y cleigh as v’ad jeeaghyn braew giare son yn ven. Agh oie dy row va my yishig ec Balley Joarey. V’eh jannoo caayr son Lewaigue, va ersooyl boayl ennagh, agh va my yishig çheet thie mysh jeih er y chlag, as va oie aalin ayn, as hie eh gys y cleigh dy yeeaghyn row yn ven yial ry-akin. As v’ee ayns shen kiart dy liooar, as v’eh jeeaghyn urree tammylt beg, as hie ee ersooyl ass y shilley echey, as v’eh goaill yindys cre haink urree, v’ee ersooyl cha tappee. As ren eh jeeaghyn seose gys yn eayst, as va bodjal mooar doo haink harrish yn eayst – v’ee follit. As ren eh freayl arrey son tammylt beg sodjey gys va’n bodjal ersooyl veih’n eayst, as eisht v’eh goaill yindys cre va jannoo er y chaslys dy ve çheet gys shen, as v’eh soilshit da dy re co-chaslys veih’n eayst va jannoo er. As v’eh smooinaghtyn er shen, as hie eh gys Lewaigue hene. Cha row Lewaigue hene boirit my-e-chione edyr. Ren my ayr as Lewaigue taggloo mychione echey, as ren ad goaill toshaight dy ghoaill arrey, as ren ad feddyn magh dy re co-chaslys veih mullagh nane jeh ny biljyn va ceau yn scadoo shoh sheese gys yn voayl raad va’n ven yial ny hoie. As ghow ad fo-raad, as ren ad giarrey ny biljyn, as lurg shen cha row eh rieau ry-akin arragh.
Ta shinyn nyn shassoo ayns Straid ny Collag ayns balley Rhumsaa, as myr ta fys eu cha nel monney thieyn faagit nish ayns shoh, agh ta’n fer shoh, slane er-nyn-gooyl, lesh ny henn shaner Thomas y Christeen, as ta shoh yn garey raad ta shinyn nyn shassoo nish. As va Carl Marstrander ayns shoh mysh y vlein nuy keead jeig hoght as feed.
Tra v’eh ayns Mannin ayns nuy cheead jeig nuy as feed, ren Marstrander screeu lioar-laa mysh yn turrys mooar echey mygeayrt yn Ellan. Myr dooyrt shin, prowal dy feddyn yn loayreyder share oyr y turrys echey. Ren eh goaill toshiaght veih Doolish, markiaght er daa-wheeyl myr v’eh goll. Kewague yn chied voayl raad stapp eh ayn, as ayns shen, chammah’s ny buill elley ren eh stappal ayn, yinnagh eh briaght jeh dooinney ny ben row peiagh erbee ayn yinnagh loayrt Gaelg.
Ny keayrtyn v’eh inshit da dy row Gaelg ec yn dooinney shoh ny ec yn dooinney shen, ny ec mummig ny jishig yn dooinney v’eh briaght jeh.
As my hooar Marstrander peiagh as Gaelg echey, yinnagh eh cur feyshtyn er mysh yn fockle shoh ny yn fockle shen, ny geearree er eh dy chur Gaelg er y raa shoh ny yn raa shen.
Er yn aght shoh fud yn turrys echey v’eh abyl tayrn co-chaslys cruinn jeh stayd yn Ghaelg sy slane Ellan. As ec y traa shen – ta shen dy ghra, nuy-jeig nuy as feed – haink eh er sleih as ram Gaelg oc, ny paart dy Ghaelg oc, ayns boaylyn gollrish Balley Hallagh, Purt le Moirrey, Purt Çhiarn, Creneash, Bradda, Ronague, Purt ny Hinshey, Skylley Maayl, Jurby, Sulby, Glion Vooar Hulby, Rhumsaa, Skylley Maghal, as Lonan.
Ayns blein e hurrys mooar ren Marstrander cur ooilley yn arrey echey er çhymsaghey stoo veih Twoaie Vannin. As rere e lioar-laa, dooyrt eh dy darragh eh reesht son dy hymsaghey Gaelg veih Jiass yn Ellan. V’eh toiggal, myr schoillaryn elley haink ny-yei, dy row dy liooar an-chaslyssyn ayn eddyr Gaelg y Twoaie as Gaelg y Jiass.
As myr shen dy daink eh reesht dys Mannin yn vlein er-giyn, ayns nuy cheead jeig jeih as feed, as er y Jiass hooar eh stoo veih sleih gollrish Joseph Woodworth ass Purt Çhiarn, Edward Kennah ass Ronague, as Harry Kelly ass Creneash, myr ta shin er n’imraa hannah. Agh er-lheh yn vlein shen hymsee eh stoo veih Thomaase y Taggart va baghey sy thie-schoill shoh ayns Grenaby. Ec y traa shen va faasaag vooar liauyr er as bane gollrish ostyll, myr dooyrt Marstrander, agh v’eh feer vouyr.
Ta’n Olloo Marstrander ginsh dooin sy lioar-laa mychione un cheayrt tra hie eh lesh shilley er, as v’ad gyllagh cho mooar da cheilley rish kiare ooryn dy hraa dy row eh braew shickyr dy geayl dy-chooilley pheiagh sy skeerey ad.
Un pheiagh ayn as cooinaghtyn mie ecksh er Thomaase y Taggyrt, shoh Mona inney Ghoolish.
Yn traa va mee tannaghtyn ayns Balley Sallagh, hie mish as my voddey dagh oie seose gys Grenaby as y Kerrookeil, as dy mennick va shin goll dy lhiabbee ayns y Whallag lesh Kathy Quayle as e vummig, fo Barrool. Va Tom Taggart dy kinjagh goll mygeayrt e hie syn astyr as foddee cloie yn fiddyl, myr v’eh dy kinjagh gyllagh ee. Keayrt ny ghaa va mee briaght jeh dy cloie arraneyn as foddee ginsh dou mysh rinkaghyn, as v’eh mie dy ginsh dou red erbee foddee eh. As my voddym çhaglym beggan paitçhyn veih ny thieyn mygeayrt, v’eh hoilshaghey magh ny kesmadyn as cloie yn car er-nyn-hon dy ghaunsey. Myrgeddin, v’eh dy kinjagh cloie ny hymnyn ayns y Kerrookeil, as keayrtyn va smooinaghtyn foddee ny carryn ghaunsey shen ro reagh. As nane laa dooyrt eh rhym, ‘Ta mee credjal cha row rieau yn fiddyl jannoo peccah erbee. Agh cha laik lhee [?] car gastey kiart dy liooar.’ Er yn chied Jedoonee ayns Luanistyn va ny phobble ayns shenn traa dy kinjagh goll er mullagh Varrool dy cummal shirveish, as un vlein va Tom goll seose lesh y fiddyl dy cloie er-hon yn shirveish shen. V’eh soie sheese er clagh, maynrey as ayns y cheeill, as y faasaag er sheidey ayns y gheay, as ooilley shinyn goaill arrane. Tra erbee chooin mee Tom Taggart ta mee smooinaghtyn er y laa shen.
Yn trass laa as feed jeh Mee Jerrey Souree nuy keead jeig shiaght as daeed, ren Eamon de Valéra, ec y traa shen Taoiseagh Nherin, cur shilley oikoil er yn Ellan. V’eh inshit da nagh row monney sleih bio as Gaelg oc, as er shen, heb De Valéra dy chur cooney erbee daue dy recortyssey yn çhengey, my v’ad laccal y lhied. ‘Son shickyrys,’ haink yn freggyrt. As myr shen, y nah laa as feed jeh Mee Averil yn vlein geiyrt er shen, hiauill yn Dr. Caoimhín Ó Danachair er-son yn Coimisiún dys Mannin sy lhong B&I S.S. Longford.
Rere yn Dr. Ó Danachair, haink ad stiagh sy pheeir shoh dy moghey sy vadran yn laa shen, as va Mnr. Basil Megaw, stiureyder Thie-Tashtee Vannin, fuirraghtyn ersyn ayns shoh myr haink eh stiagh marish yn van as ny greienyn-recortys ayn. Va’n van shoh cummit ayns bolg y vaatey – baatey-ollee v’ayn – er y turrys veih Divlyn, as tra va’n van shoh troggit ass bolg y vaatey va’n mullagh echey lhome-lane dy check ollee. Eisht ren ad gimman dy debejagh trooid ny straidjyn coon ayns Doolish dys haink ad gys y Thie-Tashtee ayns Doolish. Ayns shen ren as glenney eh.
Ayns ny laghyn geiyrt er shen, ren yn Coimisiún çhymsaghey er claareyn kereagh erskyn kiare ooryn dy Ghaelg veih Ned Maddrell as Bnr. Eleanor Karran ass Creneash, Tommy Leece ass Kerrookeil, Malew, Bnr. Sage Kinvig ass Ronague, as woish y Twoaie veih Bnr. Annie inney Kreale as Juan Tom Kaighin ass Balley Garrett, Skylley Vreeshey, as Harry Boddagh as Juan y Kring (Y Gaaue Doo) ass Balley ny Loghey.
Va’n Gaaue ny insheyder smoo da’n Choimisiún, myr v’eh ny sanmey da’n Thie-Tashtee as yn Çheshaght Ghailckagh, as v’eh abyl cur ram stoo gollrish skeealyn as cliaghtaghyn yn çhenn sleih daue.
Çhymsaghey Gaelg marish Caoimhín Ó Danachair va Markys Braide. Er-hoh eh reesht.
Haink Kevin Danaher woish Bealoideas gys yn Ellan, as va gleashtan echey as greie recortys. Hie Illiam Radcliffe as mish marish Kevin gys y Churragh, as va recortys jeant voish yn Gaaue as Harry Boddagh. Va Kevin Danaher dooinney mie, Gaelg echey, as va ny Manninee soiagh mooar jeh, as cha row eh joarree ayns yn enish. As va recortyssyn mie jeant ain y laa shen.
Shen yindyssagh, ghooinney.
Walter y Chleree ass Rhumsaa. V’eh ainjyssagh dy mooar rish yn Ghaaue, as haggil eh stoo dy liooar veih, er-lheh son Yn Çheshaght Ghailckagh.
Well, Walter, cre’n aght ren oo meeiteil rish yn Gaaue hoshiaght?
Yn chied laa haink mee my whail rish, va mee my guilley aeg ec yn traa shen, as cheayl mee yn radio, va sleih voish Sostyn jannoo red ennagh er y radio, as va eshyn yn dooinney ’shenn sy skeerey, Balley Lah. As v’eh loayrt tammylt ayns Gaelg, fockle ny jees, er yn radio shen, as va fys ain eisht. Hie mee marish Illiam y Radlagh laa ennagh, as hug shin shilley er, as v’eh ayns trim mie, ayns trim yindyssagh. Cha row eh cha shenn eisht, v’eh red gollrish kiare feed as queig-jeig. As cha row eh doal – va shilley mie echey. V’eh dooinney yindyssagh. Va’n Gaelg taaley ass e veeal, ghooinney.
Cre’n sorçh dy ghooinney v’eh, dy firrinagh? Dooinney daaney?
Daaney, as gennal, as lane dy chenjalys. Dy kinjagh myr shen. Nish as reesht tra va shin goll lesh shilley er, v’eh ayns y lhiabbee, as eisht v’eh geddyn seose, as v’eh goaill bit dy bee, as va shin fuirraghtyn er-e-son, as eisht loayrt ayns Gaelg.
Feer vie, ghooinney.
V’eh yindyssagh. Cha row Gaelg erbee ec y ’neen echey. V’eh baghey marish e ’neen as e vac, agh cha row fockle dy Ghaelg ocsyn.
She, cheayl mee shen.
Cha row ad laccal yn Gaelg.
Shen yn aght, ghooinney.
Er y laue yesh. Cha row eh myr shoh ayns ny shenn laghyn. V’eh thie beg, t’ou toiggal. Va daa hie ayns shoh, as va’n Gaaue baghey ayns y fer er y laue kiuttagh shen. Eshyn as e ’neen as yn mac. Shimmey keayrt ta mee er çheet ass yn thie shoh ayns ny shenn laghyn. Cha row eh myr shoh eisht, agh v’eh shenn thie, as va’n shenn dooinney ny hassoo er yn raad beg shen, as v’eh gra, ‘Shaghyn y jeeig shen,’ son hie Breagagh gour e hoshee stiagh aynjee keayrt ny ghaa. Ren eh tuittym ayns yn ushtey. T’eh er ve jeant ass y noa nish.
Ta mee fakin shen, ghooinney.
Slane spooillit.
Caghlaa mooar ayn.
Agglagh, ghooinney. Gyn ourys erbee. Cha nel sleih Manninagh baghey ayns ny Curraghyn nish. T’ad ooilley joarreeyn.

Tra va mee aeg, ghooinney, va mee baghey ayns boayl, cha row monney sleih mygeayrt ec y traa, as va jishig, jees jeh’n phaitchyn, daa phaitchey, ’neen as mee hene, va goll dy gholl un laa dy chur shilley dys yn sleityn.
As ren y laa çheet, as va shin goll dys Doolish as girree ayns y voghree as ren shin geddyn fo-raad, as ren shin geddyn dys Sniaull red ennagh mygeayrt yn traa va’n ghrian girree, as ren shin soie er Sniaull son tammylt as gee yn bonnag as yn giu yn vainney va’n shenn ven er chur dooin dy ghoaill snap er y raad. As eisht ren shin soie traa braew liauyr er Sniaull as ren shin goll dys Doolish.
Ren shin geddyn dys Doolish red ennagh mygeayrt nuy er y chlag ayns y voghree, ta mee sheiltyn, as ren shin shooyl mygeayrt Doolish son oor ny jees, as eisht va shin goll dy gholl thie.
Ren shin goll magh er y Phier Jiarg, as va shen noa ec yn traa shen, as va bobby er as dooinney as buggad as ushtey freayl eh glen, ghooinney. As va sleih ayns Doolish feer moyrnagh jeh’n Phier Jiarg ayns y laghyn shen, son v’ad smooinaghtyn nagh row red erbee gollrish ayns y seihll.
Eisht ren shin goll dy gholl thie, as ren shin çheet er y phromenade. Cha row thie er y phromenade ayns y laghyn shen woish yn thie yn sheshaght saagh ayns Doolish. Cha row thie erbee er y phromenade, cha row oo fakin nane dorrys ayns Doolish.
As ren shin çheet eisht dy gholl thie, as ren shin shooyl dys Laksey. As yn traa ren shin geddyn dys Laksey, va jishig toiggal dooinney ayns yn boayl niaghyn, yn thalloo niaghyn v’ad gra. As va shin goll mygeayrt yn boayl shen son tammylt as ren shin eisht çheet dys yn Wheeyl Vooar. As ren yn jishig aym, ren eh geddyn dy loayrt da dooinney v’ad gra Casement da, as v’eh ginsh mygeayrt, v’eh ayns Sostyn, as v’eh ginsh hoshiaght mygeayrt yn reddyn v’eh jannoo son y Wheeyl Vooar – ooilley yn castings. V’ad cur ad dys Sostyn dy gheddyn ad jeant. As v’eh ginsh mygeayrt, nee oo geddyn yiarn dy jannoo mwyllin dy liooar neesht ayns yn boayl t’ad lheie yn yiarn.
As eisht va shin goll dy gholl er y raad dys Rhumsaa as ren mee geddyn skee, as va my jishig goll dy jeeaghyn son dy gheddyn markiagh son aym. As ooilley yn red va cur lesh yn sleih woish Doolish dys Rhumsaa ayns y laghyn shen, v’eh red gollrish dy chur lesh yn çhattlenyn thie woish boayl dy boayl. As va tree cabbil roish eh as va’n dooinney v’ad gra Bobbin Crellin da va geiyrt eh. As ren shin goll er y raad, as yn tra va shin çheet dys boayl va shin goll n’oi ayns yn bayr, v’eh cur er yn sleih lhiggey ooilley shooyll dys yn mullagh, as eisht v’eh currit er eh reesht as goll er y raad, as shen yn aght v’eh jannoo ooilley yn traa ren ad geddyn dys Slieau Lewaigue. As ren eh cur ad er y vullagh ayns shen as ren eh goll sheese yn bayr dys Rhumsaa ayns trot vuc. As va cart as shuyr elley ayns Rhumsaa dy goaill shin thie, as va shen endey yn laa.
Ga dy row obbyr vooar scanshoil jeant ec Coimisiún Bealoideas Éirann as ec sleih elley roish shen, myr ta shin er n’akin, er çhymsaghey stoo veih loayreyderyn dooghyssagh yn Ghaelg, dys y traa shen, cha row monney jeant ayns Mannin mysh sauail yn çhengey. Agh ren obbyr speeideilagh yn Choimisiún greinnaghey dy mooar sheshaghtyn ayns shoh gollrish Thie Tashtee Vannin as Yn Çheshaght Ghailckagh dy yannoo nyn gooid share dy recortyssey yn shenn sleih Gaelgagh.
Shen ren y Thie Tashtee eddyr nuy cheead jeig nuy as daeed dys nuy cheead jeig ghaa-yeig as daeed, as yn Çheshaght Ghailckagh eddyr nuy cheead jeig nane-jeig as daeed as nuy cheead jeig three-jeig as daeed.
Mysh y traa cheddin haink yn Olloo Francis J. Carmody dys Mannin veih Olloo-schoill Verkeley ayns California dy hymsaghey Gaelg. As sy vlein er-giyn, yn vlein nuy cheead jeig jeih as daeed, haink sy tourey veih Institiúid Ard-Léighinn Bhaile Átha Cliath ayns Divlyn Heinrich Wagner, nish yn Olloo Heinrich Wagner. As shey meeaghyn ny lurg shen haink yn Olloo Kenneth Jackson veih’n Rheynn Cheltiagh ayns yn Olloo-schoill ayns Doon Eadjyn. Sy vlein nuy cheead jeig three-feed as daa-yeig chur yn Olloo Jackson Mnr. David Clement hug Mannin son dy hymsaghey stoo veih Ned Maddrell, rish y traa shen yn loayreyder s’jerree, ass lieh yn Scottish Gaelic Linguistic Survey.
Nish ta shin ec Balley Garret ayns Skylley Vreeshey çheu-mooie jeh’n thie raad va Bnr. Annie Kreale baghey, loayreyder dooghyssagh, as ta’n mac eck foast cummal ayns shoh.
… as v’eh fidder, as v’eh soie as v’eh gra, ‘Myr ooh ta mee dy jarroo, danjeyragh dy ve brisht, as gollrish shenn vraagyn, va ceauit as ayns corneil. Faagit as treigit, as my chorrag ayns my veeal, as gollrish shenn vraagyn va ceauit as ayns corneil.’
Faggys da thie Annie Kreale ayns Balley Garrett, Skylley Vreeshey, va baghey Juan Tom Kaighin, loayreyder dooghyssagh elley, agh paart dy vleeantyn er-dy-henney, va’n shenn thie lhieggit as boayl noa troggit syn ynnyd echey.
Un muc, v’ad freayll. As ooilley yn tra va’n muc çheet stiagh dy geddyn yn bee oc dy-chooilley traa– v’ad coontey wheesh jeh’n muc son v’ad fetçhal yn muc stiagh dy geddyn yn bee eck yn un traa as v’ad hene geddyn bee. As shiaght ny hoght er y chlag moghree va’n muc ec y dorrys dy gheddyn y breakfast eck neesht. As v’ad goaill y breakfast as v’ad cur breakfast dys y muc ayns shenn pott, as va peesh ass y pott, as va’n muc gee ass y phott as goaill yn breakfast oc. As v’eh çheet dy-chooilley moghree, dy-chooilley jinnair, as çheet dy gheddyn y shibber eck. As va’n shenn ven ayn, cha row yn dooinney ayn y laa shen edyr, as va’n shenn ayn, as va’n muc geddyn y jinnair eck, as va’n shenn ven geddyn y jinnair eck. Quoi ren çheet dys y dorrys agh yn saggyrt – fer v’ad gra saggyrt Qualteragh rish. V’eh son loayrt Gaelg as preaçheil Gaelg neesht. As ren eh çheet stiagh as ren yn shenn ven gra dys y saggyrt, ‘Soie sheese.’ ‘Cha jean mee soie sheese, my ta.’ ‘C’red ta jannoo ort?’ ‘Cur yn muc shen magh hoshiaght.’ ‘Cha jean mee cur y muc magh, my ta.’ ‘Well, cha jean mee soie, eisht.’ ‘Well, immee shiu magh eisht mannagh jean shiu soie.’ ‘Cur yn muc shen magh hoshiaght.’ ‘Cha jean mee cur yn muc magh hoshiaght. Mannagh vel shiu laccal soie, immee shiu magh, eisht, son cha jean mee cur y muc magh, son ta’n muc fetçhal argid hym as ta shiuish goaill argid voym, as cha jean mee cur y muc magh.’
Well, va mee ruggit ayns y Corvalley, troggit seose ayns Creneash, hie mee gys y schoill ec Purt le Moirrey. C’red ta shiu coontey jeem nish?
Shoh Doolish y Karagher, loayreyder flaaoil jeh’n Ghaelg, ren gynsaghey ram Gaelg voish Ned Maddrell. Va enney feer vie ec Doolish er Ned.
Va Ned Maddrell ruggit ayns y Corvalley, as troggit seose ayns Creneash. V’eh troggit marish y çhenn naunt echey enmyssit Paaie Humman – ta shen ayns Baarle, Peggy Taubman. As cha row monney Baarle ec Paaie, as shen y boayl hooar Ned ooilley’n Gaelg echey, er-y-fa dy row eh eginit dy loayrt Gaelg r’ee car y traa, as cha nee Baarle. As va mac ec Paaie enmyssit Tom Tumman, as va Ned cliaghtey geaishtagh rish Tom Tumman lhaih yn Vible ayns Gaelg rish yn shenn ven, as er-lhiam dy vel shen yn oyr dy row Gaelg Ned cha mie as v’eh. Va Gaelg Ned, er-lhiam, yn Gaelg share jeh ooilley ny loayreyderyn dooghyssagh ren mee rieau fakin ayns Ellan Vannin. V’eh son jannoo ymmyd jeh ny breearyn neu-reiltagh dy kiart, as cha row boghtynid ny broid erbee ayns y Gaelg echey. Fegooish Ned cha beagh shinyn loayrt Gaelg cha mie jiu as ta shin ec y traa t’ayn.
Lhiggey, lhargey, goll gys y vargey, geiyrt er ny mraane lesh ny oanraghyn jiargey.
Lhiggey, lhargey, goll dys y keeill, geiyrt er ny mraane lesh ny oanraghyn green.
Shooyl, shooyl yn dooinney boght. Roie, roie yn eirinagh.
Lhiggey, lhiggey, lhiggey, dooinney seyr.
Va’n thie s’faggys da thie Paaie Humman, shen thie Neddy Beg Hom Ruy, ny Edward y Karragher va’n ennym echey. As va enney mie ec Ned, tra v’eh ny guilley aeg, er Neddy Beg Hom Ruy, myr yiarragh ad rish. As shimmey keayrt ta Ned er n’insh dou dy row Neddy son screeu as lhaih ayns Gaelg myrgeddin. Son cha row shen feer chadjin ayns ny laghyn shen. As va Neddy jannoo ny çhymnaghyn son sleih mygeayrt tra v’ad gaase shenn, as v’ad laccal dy geddyn yn çhymney oc scruit v’ad goll dys Neddy Beg dy geddyn eh scruit. Agh cha row Ned coontey monney jeh Neddy, er-lhiam. Er-lhiam dy row sorçh dy voirey eddyr oc tra ve Ned ny guilley mitçhooaragh aeg.
Ta mee er clashtyn jeh shenn dooiney as y ven, va baghey ayns thie ayns y valley, as un oie va ny guillyn goll mygeayrt dy yeeaghyn son red ennagh dy yannoo, as ren ad coodagh yn uinnag seose lesh soddyn. Er y voghree ren y dooinney girree dy yeeaghyn row sollys çheet. Cha ren eh fakin red erbee agh dorraghys, as hie eh dy lhie reesht. Traa lurg shen ren eh gaase gaccrys, as dirree eh, as hie eh gys y dorrys, ren eh fakin yn grian goll sheese ec Kione Bradda. Haink eh back reesht gys e ven as dooyrt eh, ‘My Yee Paaie, ta’n seihll çheet dys jerrey, ta’n grian girree ayns y sheear.’
Hooar Ned Maddrell baase ayns Mee ny Nollick nuy cheead jeig kiare-jeig as three feed. Tra hooar eh baase, oddagh shin gra dy dooar yn çhengey dooghyssagh baase marish. Agh ny-yeih shen as ooilley, trooid yn obbyr jeean as graihagh jeh sleih gollrish Doolish y Karagher, ta coraa Ned foast cur cooney niartal dooin, as shinyn gynsaghey çhengey ny mayrey. Red quaagh dy soilshaghey magh yn aght dy daink yn Gaelg dy ve ny red follit, bunnys, ayns Mannin. Tra va Ned ruggit ayns Skylley Chreest Rushen cha row un ockle dy Ghaelg ry-chlashtyn sy keeill.
Rhumsaa, nane jeh ny buill scanshoil syn Ellan raad ren aa-vioghey yn Ghaelg gaase ny stroshey reesht mysh three bleeaney jeig er-dy-henney.
Ec yn traa shen ren ram brastyllyn Gaelgagh gaase syn oie fud yn slane Ellan, er-lheh ayns Laksey, Doolish, Balley-Chashtal, Purt Çhiarn, Purt ny Hinshey, as ayns shoh ayns Rhumsaa. As ec un traa va’n vrastyl Ghaelgagh yn vrastyl smoo popular, myr yiarragh ad, fud ny brastyllyn oie va reaghit ec y Voayrd-Ynsee ayns Doolish.
Yn laa t’ayn jiu ta mysh three feed dy leih ayn as Gaelg flaaoil oc, as eddyr keead as queig keead, foddee, ta abyl loayrt Gaelg er aght ennagh. Ta’n çhengey goll er ynsaghey ayns ny schoillyn, er-lheh ny bun-schoillyn, as rish daa vlein ta scrutaght O-level ayn.
Chammah’s shen ta Claare ny Gael, yn claare Gaelgagh, ry-chlashtyn er Radio Vannin dy-chooilley oie Jedoonee. As red scanshoil elley, rish paart dy vleeantyn ta ny Gaelgeyryn er ve cur seose cowraghyn straidjey, myr yn cowrey shoh er shooylaghan Rhumsaa ayns shoh. Agh erskyn ooilley, ta ny thieyn-lhionney er n’yannoo foays mooar da’n çhengey er-y-fa dy vel ny Gaelgeyryn er jeet dy ve graihagh er meeiteil ry-cheilley ayns ny thieyn-lhionney dy ynsaghey Gaelg as dy loayrt ee. Foddee dy re drogh red ta shoh, er-y-fa dy vel eh cur yn olk er paart dy leih, as foddym toiggal shen, agh ny-yeih shen as ooilley, shoh yn red erskyn ooilley ny reddyn elley, ta mish credjal, t’er n’yannoo foays da’n çhengey.
Co-soylagh rish ny cooishyn feed blein er-dy-henney, as son shickyrys co-soylagh rish ny cooishyn jeih bleeaney as feed er-dy-henney, ta’n Ghaelg bishaghey dy niartal ny laghyn t’ayn jiu. Fodmayd gra dy vel ee goll seose as sheese, agh shen yn red ta taghyrt dy dooghyssagh. Ta shin fakin y lhied ayns ny pabyryn ec y traa t’ayn. Cha nel colloo Gaelgagh ry-akin ayns ny pabyryn Manninagh, agh ta mee braew shickyr dy jig yn red shen reesht.
Well, er y laa braew grianagh shoh ta mee lane wooiagh dy ve ayns Rhumsaa, as va mee loayrt mychione y jough, myr shen ta mish goll dy gheddyn nane nish.
Well ta mish geddyn ny joughyn eisht. C’red t’ou laccal dy iu?
Pynt dy harroo, my sailt.
Laa braew t’ayn jiu, ghooinney.
Ta cooinaghtyn aym er goll dy chur shilley er y Gaaue marish Illiam y Radlagh. Ta mish er ve ayns shen daa cheayrt. Ta cooinaghtyn aym er y Gaaue ny hoie sheese kionefenish yn aile, ghooinney, as eshyn doal ec y traa shen. As dooyrt Illiam y Radlagh, ‘Ta shoh Juan y Crellin voish Balley Churree.’ As dreggyr y Gaaue, ‘Cha nel enney aym er y dooinney shen, agh ta enney aym er y çhaner echey.’ As dooyrt eh, ‘V’eh ny keayrtyn geddyn scooyrit.’
As dooyrt eh, ‘Va shenn gig echey, as v’eh ny keayrtyn goll dy valley as ny tead-streeaney er cooyl ny cabbil, as eshyn ny lhie ayns jough er laare y gig, as yn shenn laair cosney stiagh da’n thie ny lomarcan.’ Dooyrt eh myr shen, agh t’eh ny vreagagh.

Scope & Content: The second film made by Foillan Films, entirely in the Manx language.

The film is a history of the Manx language and features interviews with several people involved in the recording of native speakers including Mark Braide's memories of Harry Kelly. James Cowle, Walter Clarke, Mona Douglas and Douglas Faragher are also interviewed. Narration is by Brian Stowell and the film features audio clips of the last native speakers.

The film was shot Easter 1984 and premiered in July that year at Yn Chrunniaght, Ramsey.

Language: eng

Collection: Film Archive

Level: ITEM

ID number: FA 0133/2

Comments

Optional, not displayed

Manx National Heritage (MNH) will always put you in control of the information we send you. Read our privacy policy

Archive catalogue